AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe w Słupsku

Lokalizacja

województwo: pomorskie
powiat: Powiat m. Słupsk
gmina: M. Słupsk
miejscowość: Słupsk

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Kategoria uczniów: Dorośli
Specyfika: brak specyfiki

Adres

AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe w Słupsku
Kołłątaja 35/1
76-200 Słupsk
Poczta: Słupsk
telefon: 0598481033
fax: 0598422160
strona internetowa: www.apedukacja.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe w Słupsku (Słupsk), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

AP Edukacja Sp. z o.o.
województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź